RSS Beslemesi
Bilgi Bankası : Elektronik İmza
     
Elektronik İmza Çeşitleri
21 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektronik İmza Kanununun amacı, "elektronik imzanın hukukî ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esasları düzenlemektir." şeklinde açıklanmıştır.Elektronik imza, elektronik veriye eklenir...
ELEKTRONIK İMZA NEDIR, NASıL ALıNıR? Elektronik İmza Nedir? Elektronik imza, elektronik ortamda bulunan bir belgeye eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye yarayan veridir. 5070 Sayılı Kanun uyarınca e-imza, ıslak imza ile eşdeğerdedir. E-imza...
Elektronik imzadan faydalanma koşulları.
Elektronik imzanın hukuki geçerliliği
NOT: Elektronik imzanızı kullanabilmeniz için imzanızı satın aldığınız yerin (E-Güven, TürkTrust vb.) size sağladığı sürücüleri bilgisayarınıza kurmuş olmanız gerekmektedir. KURULUM VE AYARLAR 1. KK SERTIFIKALARı BILGISAYARıNıZA INDIRINIZ: MUTLAK...
Elektronik İmza Kanununun, 9. maddesinde belirtildiği şekilde "nitelikli sertifika", sertifika hizmet sağlayıcısının kimlik bilgilerini ve kurulduğu ülke adını, imza sahibinin teşhis edilebileceği kimlik bilgilerini, sertifikanın geçerli olduğu süreyi ve ...
PDF Advanced Electronic Signatures (PADES) 1999 yılında ilk dijital imzaları adobe acrobat ve adobe acrobat reader'da tanıtılmıştır, ardından, sektör uzmanları ve sertifika sağlayıcılarıyla birlikte çalışarak bunu açık bir standart haline getirmişlerd...