RSS Beslemesi
Bilgi Bankası : Genel
     
İmzaYeri sistemine yüklenen belgeler FIPS 140-2 [1] ve Common Criteria [2]EAL5+ (Chip Level) standardındaki HSM cihazlarıyla şifrelenmiş (encrypted) olarak saklanır. Cihaz olmadan şifrelenmiş verilerin açılması mümkün değildir. Tüm verilerin belli a...
1999'dan beri Common Criteria uluslararası standartlık örgütü ISO'dan kabul görüp ISO/IEC 15408 numarasını almıştır. Common Criteria böylelikle uluslararası kabul görmüş, belli standartlara ve kriterlere göre Yazılım, Donanım veya Sistemlerin güvenl...
Elektronik İmza Çeşitleri
21 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektronik İmza Kanununun amacı, "elektronik imzanın hukukî ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esasları düzenlemektir." şeklinde açıklanmıştır.Elektronik imza, elektronik veriye eklenir...
ELEKTRONIK İMZA NEDIR, NASıL ALıNıR? Elektronik İmza Nedir? Elektronik imza, elektronik ortamda bulunan bir belgeye eklenerek imzalayanın kim olduğunu belirlemeye yarayan veridir. 5070 Sayılı Kanun uyarınca e-imza, ıslak imza ile eşdeğerdedir. E-imza...
Elektronik imzadan faydalanma koşulları.
Elektronik imzanın hukuki geçerliliği
FIPS (Federal Bilgi İşleme Standardı) 140-2, hassas, ancak sınıflandırılmamış (SBU) kullanım için BT ürünlerinin karşılaması gereken şifreleme ve ilgili güvenlik koşullarını tarif eden ABD devlet standardıdır. FIPS 140-2, bir ürünün FIPS 140-2 standard...
Bu hata; imza isteğinde belirlenen imzacı isim ile imzalama sırasında kullanılan e-imza sertifikasındaki gerçek isimin uyuşmamasından kaynaklanır. İmza isteğinde isimlerin aynen nüfus cüzdanında olduğu gibi yazılması gerekmektedir. İMZA ISTEğINDEKI ...
Elektronik İmza Kanununun, 9. maddesinde belirtildiği şekilde "nitelikli sertifika", sertifika hizmet sağlayıcısının kimlik bilgilerini ve kurulduğu ülke adını, imza sahibinin teşhis edilebileceği kimlik bilgilerini, sertifikanın geçerli olduğu süreyi ve ...
Zaman damgası, yaptığınız işlemlerin zamanını hukuki olarak tespit eden ve imzaladığınız veriye eklenen kesin zaman bilgisidir.