Bilgi Bankası: Elektronik İmza
Elektronik imza nedir? Faydaları Nelerdir?

Elektronik İmza Nedir, Nasıl Alınır?

 

 

Elektronik imza ya da sayısal imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veridir. Elektronik imza,dijital ortamlarda ıslak imza yerine kullanılarak kimlik doğrulamasını sağlar.Bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.

 

  • kesinlikle o kişi tarafından gönderildiğini teyit eder. Gönderici göndermediğini, alıcı da almadığını iddia edemez.
  • bir başkasının eline geçmesini veya değiştirilmesini engeller.
  • içeriği, gönderici tarafından veya alıcı tarafından inkar edilemez. Çünkü, değil başkası, kendileri dahi gönderdikten sonra içeriğini değiştiremez.
  • Gönderilen verilerin tarih açısından damgalanmasını sağladığı gibi, arşivleme kolaylığı da sağlar.
  • Gönderilen verilerin çabuk ulaşmasını sağlar, baskı, kağıt, posta ve arşivleme maliyetlerini en aza indirger.


(10 oylar)
Bu makale yararlıydı
Bu makale yararlı değildi