Bilgi Bankası
Elektronik İmza Kanunu Nedir?
21 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektronik İmza Kanununun amacı, "elektronik imzanın hukukî ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esasları düzenlemektir." şeklinde açıklanmıştır.Elektronik imza, elektronik veriye eklenir ve eklendiği veriyle mantıksal bir bağlantısı bulunur. Bu sebeple Elektronik İmza Kanununa göre, elektronik imza, elle atılan ıslak imza ile aynı hukuki sorumluluğu taşır.
(1 oylar)
Bu makale yararlıydı
Bu makale yararlı değildi